Windykacja

Windykacja

Rozwiąż problem braku płatności poprzez współpracę z Nami. Pomożemy na etapie polubownym, przeprowadzimy cały proces sądowy, a na każdym etapie uzyskasz wsparcie Kancelarii Prawnej.

Darmowa porada

Jeśli masz ciężką sytuację rodzinną i materialną opisz Nam swój problem!

Skontaktuj się

Zakres usług

Windykacja

Rozwiąż swój problem braku płatności poprzez współpracę z Nami. Pomożemy na etapie polubownym, przeprowadzimy cały proces sądowy, a na każdym etapie uzyskasz wsparcie Kancelarii Prawnej.

Kancelaria

Świadczymy profesjonalną i skuteczną obsługę prawną w wielu dziedzinach prawa. W chwili obecnej współpracujemy z kilkoma renomowanymi kancelariami prawnymi, posiadającymi duże doświadczenie, cechujące się pełnym zaangażowaniem oraz zrozumieniem problemu Klienta.

Detektyw

Biuro detektywistyczne to firma, z usług których korzysta się sporadycznie. Są to zazwyczaj losowe i bardzo trudne sytuacje, w których jesteście Państwo zmuszeni prosić o pomoc. Często są to również bardzo osobiste wypadki w rodzinie, z którymi nie można sobie poradzić własnymi siłami.

Monitoring płatności

Usługa Monitoringu Należności, to usługa przeznaczona dla firm, które mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Wprowadzenie monitoringu płatności doprowadza do zwiększenia dyscypliny płatniczej u kontrahentów.

Skontaktuj się

Pieczęć prewencyjna

Sygnowanie faktur pieczęcią wpływa już od samego początku na zwiększenie dyscypliny płatniczej Twoich partnerów handlowych. Pieczęć informuje Kontrahentów o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną i konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie. Przypominanie o tym fakcie ma istotny wpływ na terminowe regulowanie zobowiązań i w skuteczny sposób redukuje ilość faktur niezapłaconych w terminie.

Ważne, aby pieczęć prewencyjną wykorzystywać wobec nierzetelnych kontrahentów.

Posiadamy pieczęcie tłumaczone w kilku językach, dzięki którym można równie skutecznie dyscyplinować także odbiorców zagranicznych.

Skontaktuj się

Proces windykacji

Proces windykacji polega na:

  • Prowadzeniu negocjacji telefonicznych oraz osobistych z dłużnikiem w celu spłaty zadłużenia – WINDYKACJA POLUBOWNA
  • W przypadku szczególnie opornych dłużników, gdzie prowadzone negocjacje nie doprowadzają do spłaty zadłużenia wobec Naszego Klienta, sprawę kierujemy na DROGĘ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, a następnie przekazujemy do egzekucji komorniczej, podczas której wspomagamy czynności poprzez przekazywanie informacji do komornika na temat majątku oraz możliwości wyegzekwowania zadłużenia.

W przypadku kiedy zachodzi podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużnika przygotowujemy stosowne zawiadomienie do organów ścigania.

Skontaktuj się

Cennik

Prowizja za windykację należności ustalana jest indywidualnie do każdorazowej sprawy. Wysokość prowizji uzależniona jest od rodzaju, wysokości zadłużenia oraz terminu wymagalności. Najczęściej wysokość Naszej prowizji nie przekracza wysokości należnych ustawowych odsetek.

Odzyskaj prowizję od dłużnika

Art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 rok o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Prowizję pobieramy po odzyskaniu należności

Skontaktuj się